Tjenester

Hvem er du som søker tekstrens.com?

Bedrift som trenger korrekturlesing av…

 • Brosjyrer
 • Reklametekster
 • Reklamehefter
 • Reklameskilt
 • Rundskriv
 • Taler osv.

Privatpersoner som søker veiledning til / korrekturlesing av…

 • Informasjonsskriv
 • Rundskriv
 • Taler
 • Private tekster
 • Private skilt

Honorar for tjenester avtales for hvert oppdrag og vil avspeile oppdragets omfang og art.

Privatpersoner som søker oversikt over…

Top